กฟผ. ร่วมกับกระทรวงพลังงาน จัดโครงการ “EGAT Care Back to School” เตรียมพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนของเด็กนักเรียน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยการมอบหน้ากากอนามัย เจลอนามัย "น้ำใจ" กฟผ. เสากดเจลอนามัย และสบู่เหลวผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้แก่โรงเรียนรอบพื้นที่ กฟผ. ทั่วประเทศ พร้อมกัน 1 ก.ค. นี้

         นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน เปิดเผยว่า เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยกำลังเข้าสู่ระยะคลี่คลายลง รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการเข้าสู่ระยะที่ 4 ซึ่งเอื้อ ให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปได้ตามปกติมากขึ้น โดยในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ โรงเรียนต่าง ๆ กำลังจะเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดโอกาสการติดเชื้อในกลุ่มนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา กฟผ. และกระทรวงพลังงาน จึงได้จัดโครงการ “EGAT Care Back to School” เพื่อมุ่งช่วยบรรเทาและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโรงเรียนรอบพื้นที่เขต เขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ประมาณ 200,000 คน ซึ่ง กฟผ. ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัย ภายใต้การจัดหาโดยสายงานรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ พร้อมเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ซึ่งจัดทำโดยสายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ร่วมกับสายงานรองผู้ว่าการบริหาร เสากดแอลกอฮอล์แบบเหยียบเท้า ที่ผลิตโดยผู้ปฏิบัติงานในสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า จากเขต เขื่อน และโรงไฟฟ้า และสบู่เหลว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ชุมชนรอบ กฟผ. เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ด้วย

         “กฟผ. พร้อมช่วยเหลือสังคมและชุมชนให้ผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน จึงได้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม เพื่อให้ทันส่งมอบแก่โรงเรียนต่าง ๆ ในช่วงต้นของการเปิดภาคเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหลายฝ่ายในทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมกันดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งในขณะนี้ การเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นมีความพร้อม เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว คาดว่าจะสามารถทยอยส่งมอบให้กับ กฟผ. ส่วนภูมิภาคได้ในเร็ววันนี้ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ต่อไป” นายจรัญ คำเงิน กล่าวเพิ่มเติม

         ในการนี้ กฟผ. และกระทรวงพลังงาน ได้มีกำหนดจัดงานแถลงข่าวโครงการ “EGAT Care Back to School” ขึ้น ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร ท.103 สำนักงานกลาง กฟผ. และมีกำหนดมอบอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

         ทั้งนี้ โครงการ “EGAT Care Back to School” เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์ “หยุดได้ไว เริ่มใหม่ได้เร็ว (Stop COVID Fast Restart Faster)” ของ กฟผ. ที่มุ่งเน้นการสร้างขวัญกำลังใจและรณรงค์ให้คนไทยยึดแนวปฏิบัติใหม่ที่เป็นการดูแลตนเองและผู้อื่น

         กฟผ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบในด้านการผลิตและส่งไฟฟ้าควบคู่ไปกับการดูแลสังคมชุมชน ได้มีความห่วงใย และตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน พร้อมจะอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต