กฟผ. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังสนับสนุนจังหวัดปัตตานี จัดประกวดคลิปวิดีโอ “New Normal วิถีใหม่…โอกาสใหม่” ชิงแชมป์ประเทศไทย ชวนคนไทยส่งผลงานบอกเล่าเรื่องราวชีวิตและสังคมในช่วงการระบาดของ COVID-19 ผ่านมุมมอง ความคิด และจินตนาการในเชิงสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัล 220,000 บาท

         เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ทันตแพทย์สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร โฆษกศูนย์สื่อสารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดปัตตานี นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ นายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา นายสุเอก เปี่ยมปัจจัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติกาภาคใต้ และนายวิชิต เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี ร่วมแถลงข่าวและรับฟังมุมมองใหม่ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมศรีนครา ศาลากลางจังหวัดปัตตานีร่วมกับบริษัท อินเด็กซ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) สมาคมโฆษณา แห่งประเทศไทย กลุ่มผู้กํากับภาพยนตร์ ศิลปิน และนักแสดง ผนึกกำลังจัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “New Normal… วิถีใหม่โอกาสใหม่” ชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวชีวิตและสังคมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านมุมมอง ความคิด และจินตนาการในเชิงสร้างสรรค์ โดยเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมส่งผลงานชิงเงินรางวัลรวม มูลค่า 220,000 บาท หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

         นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า ในช่วงวิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนได้ช่วยกันทำให้คนไทยทุกคนผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างมีพลัง มีวินัยและความรับผิดชอบ ซึ่งโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “New Normal…วิถีใหม่โอกาสใหม่” เกิดจากแนวความคิดที่ว่าหลังจากนี้การดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของคนไทยจะต้องเปลี่ยนไป ซึ่งบางอย่างกลายเป็นความปกติใหม่ที่เราจะต้องเจอ ส่งผลให้ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนผ่าน รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อให้สังคมและชุมชนกลับมาเดินต่อไปอย่างมีพลัง

         นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาในช่วงวิกฤต COVID-19 กฟผ. ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพื่อให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยระดมงบประมาณ องค์ความรู้ บุคลากร และทรัพยากรที่มีอยู่ ช่วยคนไทย โดยมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 50 โรงพยาบาล ผลิตเจลอนามัย หน้ากากอนามัย มอบให้ประชาชน รวมถึงประดิษฐ์ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันบวกและความดับลบให้กับโรงพยาบาล มอบถุงยังชีพกว่า 100,000 ถุง ให้ประชาชน ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำเนินชีวิตให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ ภายใต้คำขวัญ “กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต” พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท ให้จังหวัดปัตตานีจัดประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “New Normal…วิถีใหม่โอกาสใหม่” ชิงแชมป์ประเทศไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ CSR กฟผ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และภายใต้กิจกรรมรณรงค์ “หยุดได้ไว เริ่มใหม่ได้เร็ว” Stop COVID Fast Restart Faster ของ กฟผ.