คณะผู้บริหาร กฟผ. ร่วมส่งมอบหน้ากากอนามัย เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ และสบู่เหลวจากผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในกลุ่มนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการ EGAT Care Back to School ต้อนรับเปิดเทอมวันแรกในโรงเรียนโดยรอบพื้นที่ กฟผ. สำนักงานกลาง และหน่วยงาน กฟผ. ส่วนภูมิภาค

         วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร กฟผ. นำโดย นายบุญทวี กังวานกิจ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า และนายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ. จากทุกสายงาน ร่วมกิจกรรมมอบอุปกรณ์ในโครงการ EGAT Care Back to School ประกอบด้วย เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 98 เสา เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 98 แกลลอน และแบบขวดขนาด 450 ซีซี จำนวน 98 ขวด หน้ากากอนามัย ENGY จำนวน 9,418 ชิ้น และสบู่เหลวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยรอบหน่วยงาน กฟผ. จำนวน 425 ขวด โดยมอบให้แก่โรงเรียนจำนวน 18 แห่งในพื้นที่อำเภอบางกรวย และอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รวมถึงโรงเรียนในพื้นที่เขตบางพลัด เขตบางซื่อ และเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในกลุ่มนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

         เดินหน้าส่งมอบให้โรงเรียนในพื้นที่รอบ กฟผ. สำนักงานกลางเดินหน้าส่งมอบให้โรงเรียนในพื้นที่รอบ กฟผ. สำนักงานกลาง

         นายบุญทวี กังวานกิจ กล่าวว่า การมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ เนื่องจาก COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเป็นครั้งแรกของโลก ดังนั้นการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไข กฟผ. จึงขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม แม้จะเป็นส่วนหนึ่งที่น้อยนิด แต่ก็เป็นการช่วยเหลือชุมชนให้อยู่ได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของชาติ

         ทางด้าน นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 กฟผ. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ประชาชนโดยรอบพื้นที่หน่วยงาน กฟผ. และล่าสุดคือกลุ่มนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ เป็นวันที่โรงเรียนต่าง ๆ ทยอยเปิดเทอมอย่างเป็นทางการแล้ว กฟผ. จึงได้จัดให้มีโครงการ EGAT Care Back to School ขึ้น เพื่อส่งมอบอุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกัน COVID-19 ให้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามากกว่า 200,000คน ในสถานศึกษา 600 กว่าแห่งทั่วประเทศและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกทางด้านความสะอาดให้แก่เยาวชนของประเทศอีกด้วย

         ในส่วนผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาซึ่งรับมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้อาทิ นายจีระพงษ์ สิทธิทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงกระบือ กล่าวว่า โรงเรียนวัดเชิงกระบือมีความยินดีที่ กฟผ. ได้เข้ามาดูแลสุขอนามัยของนักเรียนในช่วงที่เกิดการระบาดของ COVID-19 ซึ่งทางโรงเรียนจะนำอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ไปมอบให้แก่คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนไปใช้ป้องกัน COVID-19 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

         นายเกรียง ลินิฐฎา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิมุตยาราม กล่าวว่า ที่ผ่านมาโรงเรียนวัดวิมุตยารามได้จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้มาแล้วส่วนหนึ่ง แต่ค่อนข้างที่จะหายากและไม่เพียงพอต่อจำนวนของเด็กนักเรียนและบุคลากร วันนี้จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับอุปกรณ์เพิ่มเติมจาก กฟผ. ทำให้โรงเรียนสามารถจัดสรรสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง อีกทั้งยังเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีด้วย

         ด้าน นางพิมลมาศ พัดสมร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรกล่าวว่า กฟผ. เป็นองค์การที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร และได้ให้การสนับสนุนสิ่งต่างๆมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาเราได้รับการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝุ่นหรือการศึกษาเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้านโดยเฉพาะในวันนี้ที่มีวิกฤต COVID-19โรงเรียนก็ได้รับอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย ทำให้ประหยัดงบประมาณของโรงเรียนส่วนนักเรียนก็จะได้ใช้กันอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

         กฟผ.ส่วนภูมิภาคร่วมส่งมอบให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่

         สำหรับในวันแรกนี้ กฟผ. ในส่วนภูมิภาคได้เดินหน้าส่งมอบอุปกรณ์จำเป็นในการป้องกันไวรัส COVID เหล่านี้ ให้กับโรงเรียนโดยรอบหน่วยงาน กฟผ. โดยเริ่มที่ กฟผ. แม่เมาะ นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นประธานในการส่งมอบ เสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ 81 ชุด เจลอนามัย “น้ำใจ กฟผ.” ชนิดขวด และแกลลอน จำนวน 162 ขวด หน้ากากอนามัยชนิดผ้านาโน 5,038 ชิ้น หน้ากากป้องกันฝอยละออง (Face Shield) 416 ชิ้น และกระเป๋ายาพร้อมชุดกล่องปฐมพยาบาล 21 ชุด และสบู่เหลวสำหรับล้างมือจำนวน 405 ขวด ให้กับสถานศึกษาทั้ง 21 แห่ง รอบพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ โดยมีนายเกษม ใจจันทร์ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่เมาะ ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วม ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) และโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

         ด้านเขื่อนสิริกิติ์ นายวุฒิไกร สร่างนิทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้บริหาร ส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 3,094 ชิ้น เจลอนามัย "น้ำใจ" กฟผ. แบบแกลอน จำนวน 51 แกลอน เจลอนามัย "น้ำใจ" กฟผ. ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 51 ขวด เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 53 ชุด และสบู่เหลวผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 235 ขวด ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 11 โรงเรียนรอบเขื่อนสิริกิติ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 (สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2)

         สำหรับที่เขื่อนอุบลรัตน์ นายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วิศวกร ระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,347 ชิ้น เจลอนามัย "น้ำใจ" กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 11 แกลลอน ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 14 ขวด เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 14 ชุด และสบู่เหลวจากผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 105 ขวด ให้กับนักเรียน และบุคลากรการศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นที่ชุมชนรอบเขื่อนอุบลรัตน์ จำนวน 4 แห่ง

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นวันแรกของการส่งมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงจาก COVID-19 ให้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ ตามโครงการ EGAT Care Back to School ซึ่งยังจะมีการทยอยส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง