ดร.จิราพร ศิริคำผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ร่วมกับ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ทดสอบการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามายังระบบไฟฟ้า(Vehicle to Grid : V2G) โดยใช้อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าเชื่อมต่อระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าNissan Leaf กับอาคารสำนักงาน กฟผ. สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

         กฟผ. ในฐานะผู้ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ มองว่าอนาคตหากมีรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น และสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์เพื่อช่วยรักษาคุณภาพไฟฟ้า ในเวลาที่ระบบไฟฟ้ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือได้รับความเสียหาย เช่น สายส่งไฟฟ้าแรงสูงได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ก็จะสามารถช่วยให้ระบบเกิดเสถียรภาพและช่วยรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าได้นอกจากนั้น ยังเป็นการรองรับนวัตกรรมโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant : VPP) ในอนาคต ทั้งนี้ ได้เตรียมต่อยอดเป็นโมเดลทางธุรกิจของ กฟผ. ที่ร่วมมือกับทาง บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ต่อไป