ผู้ว่าการ กฟผ. มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย สำหรับพัฒนาศักยภาพและ ขีดความสามารถของนักกีฬายิงธนูทีมชาติไทย เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสู้ศึกโอลิมปิกเกมส์ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2564

         เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วย นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน และ นางสุกัญญา วรรธนะประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน ให้การต้อนรับ พร้อมมอบเงินทุนสนับสนุนสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย จำนวน 1,000,000 บาท ให้กับนายสงวน โฆษะวินทะ นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่ง ประเทศไทย กฟผ. ร่วมด้วย นายธนา พุฒรังษี อุปนายกฝ่ายสิทธิประโยชน์ นายเลิศพร แก่นจันทร์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย และนางสาวอุบลรัตน์ ชูเกียรติคุณ เลขานุการสมาคมฯ เพื่อให้สมาคมฯ ใช้สำหรับเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ ของนักกีฬายิงธนูทีมชาติไทยในการส่งแข่งขันคัดเลือกเพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่ 31 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

         นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาต่าง ๆ เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทย รวมถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเยาวชนไทย ประกอบด้วย สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย โดย กฟผ. ได้ ให้การสนับสนุนทั้งเงินทุนและสถานที่ในการฝึกซ้อมและแข่งขันตามเขื่อนต่าง ๆ ของ กฟผ. ซึ่งในส่วนของสมาคมกีฬายิงธนูแห่ง ประเทศไทยก็เช่นกัน กฟผ. ยินดีให้การสนับสนุนทั้งเงินทุนและสถานที่ในการฝึกซ้อมและแข่งขันของนักกีฬา โดยหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสู่เส้นทางความสำเร็จที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับนานาชาติต่อไป

         นายสงวน โฆษะวินทะ นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติ จาก กฟผ. ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของสมาคมฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ นับเป็นปีที่ 8 ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท โดยสมาคมฯ หวังว่านักกีฬายิงธนูของสมาคมฯ จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ซึ่งจะมีการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาในเดือนมิถุนายน 2564 โดยเป็นการเลื่อนจากกำหนดการเดิมที่ต้องคัดเลือกในเดือนมิถุนายน 2563 ออกไปเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ในระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม 2564 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งต้องขอขอบคุณ กฟผ. ที่เห็นถึงความสำคัญของกีฬายิงธนูและให้การสนับสนุนเงินทุนแก่สมาคมฯ มาโดยตลอด สำหรับเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจะนำไปส่งเสริมนักกีฬาให้ได้ทำการฝึกซ้อม เพื่อพัฒนาและ เพิ่มขีดความสามารถให้แก่นักกีฬา ประกอบด้วย นักกีฬาชาย 2 คน และนักกีฬาหญิง 1 คน ตามวัตถุประสงค์ของ กฟผ. ต่อไป

         ทั้งนี้ กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงินสนับสนุนกว่า 6,600,000 บาท สำหรับผลงานล่าสุดที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและสมาคมฯ เป็นผลงานจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2562 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ โดยนักกีฬายิงธนูทีมชาติไทยสามารถทำผลงานได้เป็นที่ประจักษ์ คว้า 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง