กฟผ. จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มอบอุปกรณ์ที่จำเป็น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ 10 ชุมชนและ 3 โรงเรียนที่อยู่บริเวณรอบรั้ว สำนักงานใหญ่ กฟผ. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายความปลอดภัย จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมให้กับชุมชนและโรงเรียนรอบรั้ว กฟผ. สำนักงานใหญ่ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ ศิริฤกษ์อุดมพร ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนายทรงพล เกื้อนุ้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย กล่าวรายงาน พร้อมทั้งมีผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ผู้แทนจากชุมชน และจิตอาสา เข้าร่วมงาน ณ บริเวณประตู 3 (หลังสวน) สำนักงานใหญ่ กฟผ.

         นายพงษ์สิทธิ์ ศิริฤกษ์อุดมพร กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราได้รวมตัวกันทำกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ กฟผ. และคณะจิตอาสา จะดำเนินการมอบถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และถุงหัวเชื้อเพาะเห็ด รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ด้วยการลอกท่อระบายน้ำ ทาสี ตัดแต่งต้นไม้ และปรับปรุงระบบน้ำรดแปลงผัก ให้กับชุมชนและโรงเรียนที่อยู่บริเวณรอบรั้ว กฟผ. สำนักงานใหญ่ ให้มีความสะอาด สวยงาม มั่นคง ปลอดภัย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม ชุมชนรอบรั้ว กฟผ. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. อย่างต่อเนื่อง

         ด้านนายทรงพล เกื้อนุ้ย กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ส่งต่อน้ำใจให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนรอบ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อย่างต่อเนื่อง ทั้งการแจกข้าวกล้องไข่เจียว การมอบถุงยังชีพ และการจัดตั้งตู้ปันสุข พร้อมบรรจุเครื่องอุปโภค และบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้กับชุมชนรอบรั้ว กฟผ. นอกจากนี้จากที่ได้มีการสอบถามถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า บางชุมชนมีผู้อยู่อาศัยอยู่หนาแน่นทำให้ถังดับเพลิงมีไม่เพียงพอ บางพื้นที่มีต้นไม้ขึ้นเป็นแนวรกอาจก่อให้เกิดอันตราย และเมื่อฝนตกยังพบปัญหาน้ำท่วมขังได้ง่ายเนื่องจากท่อระบายน้ำอุดตันเป็นต้น จึงได้กำหนดแผนงานจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นกิจกรรมจิตอาสาขึ้นในวันนี้

         สำหรับกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมให้กับ 10 ชุมชน และ 3 โรงเรียนที่อยู่บริเวณรอบรั้ว กฟผ. ประกอบด้วย 1) การมอบถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งพร้อมตู้เก็บ ชุมชนละ 5 ตู้ ตู้ละ 2 ถัง ให้กับ 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตลาดศรีบางกรวย ชุมชนตลาดศรีบางกรวยหมู่ 1 ชุมชนสินพัฒนาชุมชนริวทางรถไฟ ชุมชนศรีบัณฑิต 2 และชุมชนหมู่บ้านศิขรินทร์ พร้อมมอบให้กับ 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 ตู้ ตู้ละ 2 ถัง ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย โรงเรียนวัดลุ่มคงคาราม และโรงเรียนวัดเชิงกระบือ 2) การมอบถุงหัวเชื้อเพาะเห็ดให้กับชุมชนร่มโพธิ์วัดเชิง 3) การมอบป้ายจราจรให้กับชุมชนร่วมใจพัฒนา 4) การทาสีและลอกท่อระบายน้ำให้กับชุมชนสุนทรศิริ 5) การตัดแต่งต้นไม้บริเวณแนวรั้วให้กับชุมชนนครอินทร์พัฒนา และ 6) การปรับปรุงระบบน้ำรดแปลงผัก ให้กับชุมชนศิขรินทร์ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้แทนจากฝ่ายความปลอดภัย ยังได้สาธิตการใช้ถังดับเพลิงและสอนการดับเพลิงในครัวเรือนเบื้องต้นให้กับชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย