กฟผ. พร้อมด้วย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (EGCO) ผลิตนวัตกรรมเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ พร้อมส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งโรงพยาบาลโดยรอบหน่วยงานในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

         เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายธงชัย โชติขจรเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารองค์กร บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group นายบัญชา เพชรแก้วกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบส่ง และ ทพ.อาทิตย์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายแพทย์และอนามัย พร้อมด้วยตัวแทนผู้ปฎิบัติงาน EGCO และ กฟผ. ร่วมส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบ ความดันลบ จากโครงการ EGAT-EGCO ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีพลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี โดยมี นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

         สำหรับนวัตกรรมเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ EGCO Group พัฒนานวัตกรรมขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ติดเชื้อตลอดจนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย EGCO Group เป็นผู้สนับสนุนทุนและอุปกรณ์ ในการจัดทำรวมจำนวน 30 เตียง โดย กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการผลิต ซึ่งมีหน่วยงานที่ดำเนินการจัดทำทั้งหมดได้แก่ ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบส่ง 10 เตียง เขื่อนท่าทุ่งนา 10 เตียง โรงไฟฟ้าบางปะกง 4 เตียง โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 3 เตียง โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 3 เตียง และได้ดำเนินการจัดสรรให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยงาน กฟผ. ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19