นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้ว่าการ กฟผ. และผู้บริหารระดับสูง ร่วมพิธีเปิดร้านกาแฟ APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Café สาขาทำเนียบรัฐบาล มุ่งส่งเสริมผู้พิการให้มีอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน โดย กฟผ. ได้สนับสนุน 1 ล้านบาท ในการปรับปรุงร้านให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงวัย เพื่อเป็นต้นแบบธุรกิจของผู้พิการ ที่พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ

         เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ในพิธีเปิดร้านกาแฟ APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Café ของมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชีย และแปซิฟิก (APCD) ซึ่ง กฟผ. ร่วมให้การสนับสนุนโดยมอบเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงร้านกาแฟดังกล่าวให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงวัย และพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพผู้พิการไทยให้มีรายได้เลี้ยงตนเอง มีความมั่นใจ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมี นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และประธานกรรมการ กฟผ. นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน เข้าร่วมพิธีเปิดร้าน ร่วมกับผู้สนับสนุนและผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ร้าน APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Café ทำเนียบรัฐบาล

         สำหรับร้านกาแฟ APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Café ทำเนียบรัฐบาล มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการเปิดร้าน ณ ศาลาหกเหลี่ยม ด้านหลังตึกนารีสโมสร เพื่อเป็นร้านต้นแบบธุรกิจที่ผู้พิการมีส่วนร่วมด้วยการฝึกอาชีพภาคธุรกิจอาหารเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถ อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยร้านดังกล่าวมีผู้พิการทุกประเภททำงานร่วมกัน และเป็นโอกาสที่ผู้พิการจะได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปจนมีความมั่นใจยิ่งขึ้นก่อนที่จะออกไปทำงานกับภาคธุรกิจเอกชนต่อไป ซึ่งร้านกาแฟ APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Café ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการออกแบบให้เป็น Universal Design Cafe เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ และผู้สูงวัยด้วย

         ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวไปแล้ว เป็นจำนวน 1 ล้านบาท แก่ร้านกาแฟ APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Café ซึ่งเป็นสาขาแรกที่บ้านราชวิถี เพื่อเป็นค่าก่อสร้างและจัดซื้ออุปกรณ์ทำช็อกโกแลต สำหรับในปีนี้เป็นการสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 1 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนในการปรับปรุงร้านและซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับสาขาใหม่ ที่ทำเนียบรัฐบาล