สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เรื่อง คณะกรรมการบริหารโอลิมปิกสากล (IOC) มีมติระงับเรื่องการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาของนักยกน้ำหนักทีมชาติไทย โดยระบุว่าตามที่ นางสาวรัตติกาล กุลน้อย (ศิริภุช กุลน้อย) อดีตนักกีฬายกน้ำหนักหญิง ทีมชาติไทย ผู้ที่ได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปี 2012 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ได้ถูกผู้สื่อข่าว ชาวเยอรมันแอบบันทึกวิดีโอในการสนทนาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อ้างว่านักกีฬายกน้ำหนักของประเทศไทย ใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาตั้งแต่อายุ 13 ปี ในการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ซึ่ง IOC ได้มอบหมายให้หน่วยงานอิสระตรวจสารต้องห้ามนานาชาติ (ITA) ตรวจสอบ โดยผลการตรวจสอบนั้นที่ประชุม IOC มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ปิดคดี เนื่องจากข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ปรากฏพยาน และหลักฐาน ดังนั้นข้อกล่าวหานักยกน้ำหนักทีมชาติไทยใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นอันพ้นมลทิน ให้ระงับเรื่องถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ กฟผ. ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งที่ผ่านมาผลงานของ นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยได้มีการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถจนเป็นที่ยอมรับของระดับโลกและนานาชาติ