หน่วยงาน กฟผ. ทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่ภาคเหนือร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ถุงยังชีพ อาหารและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ

         จากอิทธิพลของร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดผ่านภาคเหนือ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย ทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย กฟผ. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและอยู่เคียงข้างประชาชนมาโดยตลอด มีความห่วงใยจึงระดมกำลังเดินหน้าให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

         เขื่อนสิริกิติ์ ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอท่าปลา และหน่วยงานราชการในพื้นที่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 โดยนำน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 1,000 ขวด ถุงยังชีพบรรจุอาหารและสิ่งของจำเป็นจำนวน 100 ชุด และอาหารกล่อง จำนวน 100 กล่อง ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตลอดจนสนับสนุนเรือท้องแบนสำหรับช่วยขนย้ายสิ่งของและผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ ซึ่งต่อมาในวันที่ 25 สิงหาคม ยังได้นำน้ำดื่ม จำนวน 1,500 ขวด ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยใน อำเภอท่าปลา ด้วย

         ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ได้ลงพื้นที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นชุมชนที่ขาดแคลนอุปโภคบริโภค เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านเสียหาย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 เพื่อนำน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 6,600 ขวด มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

         กฟผ.แม่เมาะ ได้สนับสนุนดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 600 ขวด และสนับสนุนรถแบคโฮจำนวน 1 คัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนและการปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563

         นอกจากความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่แล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม (อชก.) ได้สนับสนุนน้ำดื่ม“น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 350 ซีซี จำนวน 12,000ขวด และขนาด 600 ซีซี จำนวน 12,000 ขวด รวมทั้งหมด 24,000 ขวด ให้กับ อปน. โดยขนส่งจาก สำนักงานกลาง กฟผ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ใกล้ที่ตั้งของ อปน. สถานีไฟฟ้าแรงสูง และแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ จังหวัด น่าน แพร่ สุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตร

         ทั้งนี้ วานนี้ (26 สิงหาคม 2563) ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ยังได้นำถุงยังชีพและน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ.ไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนบ้านปากแควหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 จำนวน 270 ชุดโดยมอบผ่านจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานราชการในพื้นที่ ณ วัดปากแคว จังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านปากแควที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 270 หลังคาเรือน