กฟผ. และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดพิธีปล่อยเรือไฟฟ้าประหยัดพลังงานแบบสองท้อง (Catamaran) ลงน้ำ และไหว้แม่ย่านางเรือ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 กันยายน 2563 ภายในงาน “E Trans E” (Electric Transportation of EGAT) ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง โดยเรือไฟฟ้า Catamaran นับเป็นเรือไฟฟ้าลำแรกของ กฟผ. สอดรับนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

         เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ดร.จิราพร ศิริคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือไฟฟ้าลงน้ำ และไหว้แม่ย่านางเรือ โดยมี รศ.ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น รองคณบดี คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งพิธีไหว้แม่ย่านางเรือเป็นธรรมเนียมประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาลเพื่อให้เกิดการสัญจรทางน้ำโดยปลอดภัย ทั้งแก่ผู้โดยสารและเรือที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ กฟผ. ณ โอเชี่ยน มารีน่า ยอชท์ คลับ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

         ดร.จิราพร ศิริคำ กล่าวว่า ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) หรือ EV นับเป็นหนึ่งในนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าสำคัญ ที่ กฟผ. มุ่งเน้นดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี โดย EV ที่ กฟผ. ดำเนินการนั้นมีหลายประเภทด้วยกัน ทั้งรถบัสไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้านั่งส่วนบุคคล รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และล่าสุดคือ เรือไฟฟ้า ด้วยเล็งเห็นว่า กฟผ. สำนักงานกลาง ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา จึงควรที่จะมีเรือไฟฟ้าสำหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ กฟผ. นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ กฟผ. ทั้งนี้ เรือไฟฟ้าลำนี้ใช้พลังงานจากไฟฟ้าทั้งหมด และนับเป็นเรือไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลำแรกของ กฟผ.

         ด้าน รศ.ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น กล่าวว่า เรือไฟฟ้าลำนี้เป็นเรือไฟฟ้าประหยัดพลังงานแบบสองท้อง (Catamaran) ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการนำร่องศึกษาการเดินเรือไฟฟ้าเพื่อสาธารณะและพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง “ล้อ ราง เรือ” ของ กฟผ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเดินเรือไฟฟ้า สำหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ กฟผ. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสาธารณะ พัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง “ล้อ ราง เรือ” ช่วยลดปัญหามลภาวะทางน้ำ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้อย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

         สำหรับเรือไฟฟ้า กฟผ. ดังกล่าว มีขนาดความยาว 20.2 เมตร ความกว้าง 6.1 เมตร รองรับผู้โดยสารได้ 80 ที่นั่ง ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ขนาด 214 kWh แล่นได้ระยะทาง 60 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้ง ด้วย Charger ขนาด 175 kW ทำความเร็วได้สูงสุด 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งจะมีการเปิดตัวเรือไฟฟ้า Catamaran เป็นครั้งแรกภายในงาน “E Trans E” (Electric Transportation of EGAT) ซึ่งเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กฟผ. ร่วมกับพันธมิตร ให้สังคมได้รับรู้และนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี

         ทั้งนี้ กฟผ. ได้ร่วมกับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในฐานะผู้รับทุนวิจัย กฟผ. สำหรับดำเนินโครงการนำร่องศึกษาการเดินเรือไฟฟ้าเพื่อสาธารณะและพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง “ล้อ ราง เรือ” โดยจัดสร้างเรือไฟฟ้าประหยัดพลังงานแบบสองท้อง (Catamaran) และเรือไฟฟ้าประหยัดพลังงานแบบท้องเดียว (Mono hull) พร้อมเครื่องอัดประจุไฟฟ้า (Charger) ขนาด 175 kW จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งเรือไฟฟ้าทั้งสองลำจะถูกนำไปใช้งานใน 2 เส้นทางเดินเรือ ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 ท่าเรือพระราม 7-สะพานตากสิน (สาทร) โดยมีจุดขึ้นลงเรือระหว่างเส้นทาง คือ ท่าเรือพระปิ่นเกล้า ท่าเรือวังหลัง และท่าเรือ สี่พระยา และเส้นทางที่ 2 ท่าเรือพระราม 7-ท่าน้ำนนทบุรี