กฟผ. แจงไฟฟ้าดับเกาะภูเก็ต เหตุเกิดจากสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขัดข้อง โดยได้เร่งแก้ไขสถานการณ์ และจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่ระบบได้สำเร็จ ภายใน 12 นาที

         นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชี้แจงกรณีไฟฟ้าดับในพื้นที่เกาะภูเก็ตเป็นเวลาประมาณ 12 นาที ในวันนี้ (19 กันยายน 2563) ว่า เมื่อเวลา 10.08 น. สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต์ ภูเก็ต 3 - ภูเก็ต 1 วงจร 1 ของ กฟผ. เกิดขัดข้องชั่วขณะ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของ กฟผ. ได้เร่งเข้าแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุด โดยสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเรียบร้อย เมื่อเวลา 10.19 น.