โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า และ ค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft)

 

องค์ประกอบค่าไฟฟ้า ตามรายได้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า (ปี 2562)

electricity cost comp

 

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าหน้าโรงไฟฟ้า (ปี 2562)

electricity cost powerplant 2562

 

ราคาค่าไฟฟ้าขายปลึกแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า รวมค่า Ft (ปี 2562)

electricity cost retail by customers inc ft 2562