วานนี้ (21 ตุลาคม 2563) กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม และนายชัยชนะ แผ้วพิมพา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขนส่ง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกรวมจำนวน 7 คัน เพื่อนำน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 12,000 ขวด และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1,500 กล่อง ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระแก้ว ณ บริเวณด้านหน้าสถานีบริการน้ำมัน ภายในพื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

         ทั้งนี้ ขบวนคาราวานรถได้แบ่งออกเป็น 3 เส้นทาง โดยรถบรรทุกน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 12,000 ขวด จะเดินทางไปจัดส่งที่โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รถบรรทุกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1,000 กล่อง จะจัดส่งที่ที่ว่าการอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ส่วนอีก 500 กล่อง จะจัดส่งที่ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยสิ่งของทั้งหมดนี้จะถูกนำไปแจกจ่ายยังผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป