ฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน ชวนหน่วยงานใน กฟผ. ร่วมสนับสนุน ‘พวงหรีดสานบุญ’ พวงหรีดแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อมจากกระดาษรีไซเคิลและกระดาษป่าปลูกทดแทน ช่วยลดขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งผลิตด้วยฝีมือคนในชุมชน ผู้ด้อยโอกาส สร้างงานสร้างอาชีพ และยังเป็นสะพานบุญส่งเงินไปสู่องค์กรการกุศลเพื่อร่วมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

         นายนำพล โพธิวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน เปิดเผยว่า ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ของ กฟผ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการใช้พวงหรีดเพื่อส่งไปแสดงความเคารพในงานพิธีศพของผู้วายชนม์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์การ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ กฟผ. เพื่อเป็นการไว้อาลัยและแสดงความเสียใจ กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากในแต่ละปี เนื่องจาก กฟผ. เป็นองค์การขนาดใหญ่ มีปฏิสัมพันธ์กับหลายหน่วยงาน การส่งพวงหรีดไปแสดงความเสียใจก็จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานและเจตนารมณ์ของเจ้าภาพเป็นสำคัญ

         นายนำพล โพธิวงศ์ กล่าวต่อไปว่า กฟผ. เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังสนับสนุนหน่วยงานที่มีแนวคิดเพื่อสังคมอยู่แล้ว ประกอบกับการที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้ให้บริการด้านการขนส่งและการสื่อสารของชาติ ได้ร่วมกับ บริษัท แคร์เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด พันธมิตรของไปรษณีย์ไทย ตอบแทนสังคมด้วย การดำเนินธุรกิจผลิตและจัดส่งพวงหรีดจากกระดาษรีไซเคิล หรือ “พวงหรีดสานบุญ” จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ กฟผ. จะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนซื้อพวงหรีดในการใช้งาน เนื่องจากพวงหรีดดังกล่าวผลิตด้วยวัสดุจากกระดาษรีไซเคิลและกระดาษจากป่าปลูกทดแทน ใช้เทคโนโลยีและการออกแบบที่ทันสมัย มาจัดทำในลักษณะคล้ายกับดอกไม้จริงที่มีความสวยงาม ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้ว พวงหรีดทุกพวงนั้นถูกประกอบขึ้นโดยผู้ด้อยโอกาส ในชุมชน สนับสนุนการให้อาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนยากไร้ในชุมชน ซึ่งท้ายที่สุดเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายพวงหรีดจะถูกนำไปส่งมอบให้กับองค์กรการกุศล เพื่อร่วมในการสร้างสังคมให้ดียิ่งขึ้น

         “พวงหรีด เป็นสื่อที่สังคมใช้ในการแสดงออกซึ่งความอาลัยและความเสียใจในพิธีศพ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วใช้เพียงไม่กี่วันก็ทิ้ง ทำให้ต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้น จึงมองว่าการใช้พวงหรีดสานบุญจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถสร้างคุณค่าต่อสังคมได้นอกเหนือจากการให้กำลังใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย นั่นคือเป็นการส่งต่อความเอื้ออาทรให้กับผู้อื่น และเป็นสะพานบุญที่ผู้ส่งจะได้ทำบุญให้กับผู้วายชนม์ ทั้งนี้อยากขอเชิญชวนหน่วยงานภายในของ กฟผ. ที่มีความจำเป็นต้องใช้งานพวงหรีด พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็น สาธารณกุศลอีกด้วย” นายนำพล โพธิวงศ์ กล่าว

         หน่วยงาน กฟผ. ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th และ www.care-nation.com