ปิดฉากเรียบร้อยสำหรับการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ ทำผลงานเยี่ยม ชนะเลิศคะแนนรวมเยาวชนหญิงและชาย ส่วน ธีรพัฒน์ ชมชื่น จากสมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ และดวงกมล คงทอง จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชายและหญิง ไปครอง

         เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ กฟผ. และสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2563 ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด โดยมีนายนิมิต สุจิรัตนวิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม พร้อมด้วย นางสาวเกษณภา มหารัตนวงศ์ หัวหน้ากองกิจการเพื่อสังคม และนายสมพร ภัทรเรืองชัย หัวหน้าสำนักงานนครสวรรค์ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ เข้าร่วมในพิธี ณ โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

         สำหรับการแข่งขันในวันสุดท้ายของการชิงชัยเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เริ่มที่รุ่น 87 กิโลกรัมหญิง ภควดี รัตนิน จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เอ เจ้าของสถิติเยาวชนประเทศไทย สามารถคว้าได้ถึง 3 เหรียญทอง ส่วนธิตินันท์ มอญศรี จากสโมสรยกน้ำหนักเชียงใหม่ WL เอ ได้รับ 3 เหรียญเงิน ขณะที่เหรียญทองแดง แบ่งกัน 2 คน เป็นของ รุ่งนภา เพ็ชรเรือง จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เอ ได้ไป 2 เหรียญ และ บุลภรณ์ คงจีน จากชมรมยกน้ำหนักเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ 1 เหรียญ ส่วนรุ่น 102 และ 109 กิโลกรัมชาย แข่งขันรวมกัน แต่แจกเหรียญแยกรุ่น โดยรุ่น 102 กิโลกรัม ประเสริฐศิลป์ ไชยบุดดี จากสมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ เอ กวาดไปได้ถึง 3 เหรียญทอง ขณะที่รุ่น 109 กิโลกรัม อิทธิศักดิ์ อาษานอก จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา กวาดไป 3 เหรียญทองเช่นกัน

         ในขณะที่รุ่นมากกว่า 87 กิโลกรัมหญิง สิราวรรณ ตินะโส จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เอ กวาด 3 เหรียญทอง ส่วน บุญญาภัทร บุญช่วย จากโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย สพม.33 คว้า 3 เหรียญเงิน ส่วน บุษยมาศ สงวนศักดิ์ จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เอ ได้ 3 เหรียญทองแดง

         รุ่นมากกว่า 109 กิโลกรัมชาย รุ่งสุริยา ปัญญะ จากโรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5 กวาดไป 3 เหรียญทอง และยังทำลายสถิติเยาวชนประเทศไทยของตัวเองที่เคยทำไว้อีกด้วย ส่วน วริศ สุขใส จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง คว้าไป 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ขณะที่ชัยยศ พิชัยช่วง จากสมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ เอ ได้ไป 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

         สรุปรางวัลคะแนนรวมเยาวชนหญิงและชาย โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ มี 1,254 คะแนน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนอันดับที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เอ มี 1,241 คะแนน และอันดับ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เอ 1,083 คะแนน รางวัลคะแนนรวมเยาวชนหญิง ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ 626 คะแนน อันดับ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เอ 606 คะแนน อันดับ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เอ 586 คะแนน อันดับ 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เอ 574 คะแนน อันดับ 5 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 545 คะแนน และ อันดับ 6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เอ 473 คะแนน

         ส่วนทางด้านรางวัลคะแนนรวมประเภทเยาวชนชาย ชนะเลิศ สมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ เอ 669 คะแนน อันดับ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เอ 635 คะแนน อันดับ 3 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ 628 คะแนน อันดับ 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เอ 568 คะแนน อันดับ 5 โรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5 ได้ 508 คะแนน และอันดับ 6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เอ 509 คะแนน

         สำหรับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชาย เป็นของธีรพัฒน์ ชมชื่น รุ่น 55 กิโลกรัมชาย จากสมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ ได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ทำลายสถิติเยาวชนประเทศไทย ขณะที่นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง ดวงกมล คงทอง รุ่น 81 กิโลกรัมหญิง จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ 3 เหรียญทอง ทำลายสถิติเยาวชนและประชาชนประเทศไทย