เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับรางวัล IEEE PES Chapter Outstanding Engineer Award 2020 จากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ในฐานะวิศวกรที่มีผลงานโดดเด่นและน่ายกย่องในวิชาชีพวิศวกรรม ในงาน IEEE PES Dinner Talk 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดย IEEE Power & Energy Society – Thailand ร่วมกับสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) เพื่อยกย่องวิศวกรที่มีผลงานโดดเด่นในวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงการทำประโยชน์ต่อสังคม และส่งเสริมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านไฟฟ้าและพลังงาน

         ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าการ กฟผ. ได้ร่วมเสวนาวิชาการในหัวข้อการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านโครงข่ายไฟฟ้าและพลังงาน บนสภาวะการเตรียมพร้อมและการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยุคโควิด “องค์กรด้านสาธารณูปโภคปรับตัว เพื่อความต่อเนื่องในด้านปฏิบัติการและธุรกิจ” เพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านพลังงาน ร่วมกับภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เป็นผู้นำด้านพลังงาน ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ