.

         เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย เป็นประธานเปิดตัวเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบเร็ว (DC Quick Charger) เครื่องอัดประจุไฟฟ้าเครื่องแรกที่ กฟผ. ผลิตขึ้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมเครื่องอัดประจุไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่มีต้นทุนถูกกว่าท้องตลาด และใช้เวลาชาร์จไฟฟ้าเพียง 30 นาที ด้วยหัวจ่ายแบบ CCS2 รองรับการชาร์จในรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติยุโรป ก่อนที่จะพัฒนาให้มีหัวจ่ายที่รองรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมมากขึ้นต่อไป เบื้องต้นจะทดลองให้บริการเครื่องอัดประจุไฟฟ้าต้นแบบในพื้นที่สำนักงานกลาง กฟผ. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบำรุงรักษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวผ่านสถานศึกษาและผู้ประกอบการในตลาดต่อไป ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคต ณ อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี