กฟผ. ร่วมกับจังหวัดตาก และสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย มอบรางวัลการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก ผลการแข่งขัน ชมรมกีฬาเรือพายราชนาวี ชมรมกีฬาเรือพาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมกีฬาเรือพายแม่ฮ่องสอน ฟาร์มิงโก้ ครองถ้วยพระราชทานฯ ประเภทต่างๆ ท่ามกลางกองทัพนักกีฬาที่เข้าร่วมกว่า 1,700 คน

         เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 โดยมีนายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คณะผู้บริหาร กฟผ. สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีปิดและพิธีมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาเรือพายในประเภทต่างๆ ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก

         การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 เป็นการแข่งขันที่ กฟผ. ร่วมกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และจังหวัดตาก จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ในระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2563 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก โดยมีนักกีฬาเรือพายจากชมรมต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1,700 คน สำหรับผลการแข่งขัน ชมรมที่ได้รับคะแนนรวมสะสมสูงสุด ได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทเรือกรรเชียง ได้แก่ ชมรมกีฬาเรือพายราชนาวี ประเภทเรือแคนูคยัค ได้แก่ ชมรมกีฬาเรือพาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทเรือยาว ได้แก่ ชมรมกีฬาเรือพายราชนาวี และสำหรับชมรมที่ได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประเภทบอร์ดยืนพาย ได้แก่ ชมรมกีฬาเรือพายแม่ฮ่องสอน ฟาร์มิงโก้

         การจัดการแข่งขันเรือพายในครั้งนี้ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำ เขื่อน โรงไฟฟ้า และสำนักงานของ กฟผ. ในภูมิภาคต่างๆ หันมาเล่นกีฬาเรือพายเพื่อความเป็นเลิศ รวมทั้งเฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่งเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ ตลอดจนสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสทัศนียภาพอันสวยงามของเขื่อนภูมิพล ผ่านการแข่งขันเรือพายฯ อันจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้อีกทางหนึ่ง