ข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน

 

ปีงบประมาณ 2563

เลขที่สัญญา โครงการ วันที่ลงนาม วงเงินงบประมาณ
- ขออนุมัติงบประมาณสำหรับนำสื่อมวลชนทำข่าวกิจกรรมเที่ยวอุ่นใจไปกับน้อง ENGY เขื่อนวชิราลงกรณ 23/11/2020 50,000.00
- ขออนุมัติงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรม Informal Meeting ระหว่างผู้บริหาร กฟผ. กับสื่อมวลชน 13/11/2020 30,000.00
4120061108 เผยแพร่สารคดีสั้น กฟผ. ผ่านสถานีวิทยุ FM 99 MHz 10/09/2020 500,000.00
4120061105 เผยแพร่สารคดีสั้น กฟผ. ผ่านสถานีวิทยุ จส.100 10/09/2020 460,100.00
4120058797 จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีด้านพลังงาน ผ่านสื่อออนไลน์ 20/03/2020 350,000.00
4120060943 การผลิต และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม Happy Night Moonshine Run Loifaa 2020 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 28/08/2020 68,618.00
4120061111 จ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจ กฟผ. โครงการโรงไฟฟ้าท่องเที่ยว ในประเด็นโรงไฟฟ้าท่องเที่ยว และ สินค้าของดีประจำชุมชนรอบ กฟผ. ผ่านสกู๊ปรายการโทรทัศน์ ซุปตาร์พาตะลุย 10/09/2020 499,690.00
4120061633 จ้างผลิต ออกแบบและติดตั้งบูธนิทรรศการภายในงาน Thailand Lab International 2020 ระยะเวลาดำเนินการ 28-30 ตุลาคม 2563 08/10/2020 478,130.00
4160056988 จ้างผลิตและโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 01/01/2020 180,000.00
4160056983 จ้างผลิตและโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 01/01/2020 180,000.00
- ลงโฆษณาประกาศกำหนดเขตสำรวจระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ลำพูน3 - สบเมย ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 25/08/2020 15,000.00
- ขออนุมัติงบประมาณสำหรับจัดแถลงข่าวสื่อมวลชน พิธี MOU เตรียมความพร้อมรองรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระดับขายส่ง ครั้งที่ 2 29/09/2020 18,000.00
- ขออนุมัติงบประมาณสำหรับสื่อมวลชน เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง 23/09/2020 5,000.00
- ขออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 22/10/2020 50,000.00
- ขออนุมัติงบประมาณสำหรับนำสื่อมวลชนทำข่าวกิจกรรมเที่ยวอุ่นใจไปกับน้อง ENGY โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา 17/10/2020 60,000.00
4120059850 รายการ "หนทางพารวย" (ช่อง 7HD) 15/06/2020 480,000.00
4120060673 เผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ กฟผ. ผ่านนิตยสารตำรวจชุมชนสัมพันธ์ 13/08/2020 30,000.00
4120061314 เผยแพร่สารคดีสั้น กฟผ. ผ่านสถานีวิทยุ FM 101 MHz รายการ 101 องศาข่าว 23/09/2020 60,000.00