กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต ส่งมอบถุงยังชีพ “น้ำใจ กฟผ.” รวม 4,600 ชุด และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1,000 กล่อง สู่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 8 จังหวัด

         เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายมะยากี โต๊ะเก็ง หัวหน้าสำนักงาน กฟผ. หาดใหญ่ ส่งมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 400 กล่อง โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา และได้ส่งมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 100 กล่อง โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดยะลานอกจากนี้ นายสาเหาะ มะ หัวหน้าหน่วยบำรุงรักษาสายส่งนราธิวาส และนายอภิชาติ พลสินธุ์ หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงนราธิวาส ได้ส่งมอบถุงยังชีพ “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน 2,000 ชุด พร้อมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 200 กล่อง โดยมีนายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส และนายสมนึก ทริทอง รักษาการแทนพลังงานจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยถุงยังชีพฯ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ที่ กฟผ. ได้ทำการส่งมอบในวันนี้ จะถูกนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนจังหวัดสงขลา ยะลา และนราธิวาส ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยภาคใต้ต่อไป

         ทั้งนี้ กฟผ. ได้ส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งมอบถุงยังชีพฯ ไปแล้วกว่า 4,600 ชุด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1,000 กล่อง รวม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา