เปิดแล้ววันแรก สำหรับ “ตลาดนัด เอนจี้ ของดีทั่วไทย” ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นภายในสำนักงานใหญ่ กฟผ. โดยขนขบวนสินค้าของเด็ดของดีจากชาวชุมชนรอบเขตเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. รวมถึง 85 ร้านค้า มาให้ได้ชอปกันอย่างจุใจส่งท้ายปีกันถึง 3 วันเต็ม ตั้งแต่วันนี้ – 16 ธันวาคม 2563 สนองนโยบายภาครัฐ “พลังงานรวมใจ สร้างไทยสร้างชาติ” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน

         เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตรผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ตลาดนัด “เอนจี้” ของดีทั่วไทย” ครั้งที่ 3 โดยมี นายจรัญ คําเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน (ชยย.) กล่าวรายงาน ในการนี้มีนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO) นางวีนัส หลงสมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง“สปาร์คใจนายจอมหยิ่ง” เต้ ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์ และผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วม ณ บริเวณสวนใหม่ ใต้ทางเชื่อมอาคาร 50 ปี กฟผ. (ท.103) – ต.040 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

         นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า การจัด “ตลาดนัด เอนจี้ ของดีทั่วไทย” เป็นการรวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยรอบ กฟผ. ในพื้นที่ต่าง ๆ มาวางจำหน่ายในพื้นที่สำนักงานใหญ่ กฟผ. เพื่อให้สินค้าของชุมชนต่าง ๆ เป็นที่รู้จักของผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐ “พลังงานรวมใจ สร้างไทยสร้างชาติ” ตามมาตรการช่วยเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนในระดับฐานราก เพื่อกระตุ้นให้เกิดสภาพคล่องในประเทศ ภายใต้บริบทบนพื้นฐานและวัฒนธรรมของความเป็นไทยในการนี้ขอขอบคุณ ชุมชนทุกแห่ง ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่รวมใจกันจนเกิดกิจกรรมนี้ขึ้น เพราะสินค้าของชุมชน ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือสินค้าอื่น ๆ ที่นําเข้ามาจัดจําหน่ายในงานนี้

         สำหรับ “ตลาดนัด เอนจี้ ของดีทั่วไทย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. มีร้านค้าชุมชนเข้าร่วมจำนวน 85 ร้านค้า โดยแบ่งเป็นร้านจากชุมชนรอบเขื่อน จำนวน 34 ร้านค้า ร้านจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จำนวน 25 ร้านค้า และร้านจากชุมชนใกล้เคียงแนวสายส่ง จำนวน 14 ร้านค้า ซึ่งสินค้าที่จําหน่ายมีทั้งข้าวของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค เช่น กาแฟ ผลไม้ พืชผักที่ขนมาจำหน่ายกันแบบสด ๆ ผ้ามัดย้อม สบู่สมุนไพร ฯลฯ โดยก่อนหน้านี้ ตลาดนัด เอนจี้ ฯ ได้จัดมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี โดยครั้งแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า มีร้านค้าเข้าร่วมจำนวน 35 ร้านค้า ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ มีร้านค้าเข้าร่วมจำนวน 20 ร้านค้า โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าของดี ของเด่น จากชุมชนต่าง ๆ จำนวนมาก

         ทั้งนี้ ขอเชิญชวนชาว กฟผ. และประชาชนทั่วไป มาร่วมอุดหนุนสินค้าชุมชนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน และสร้างฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ทั้งยังถือเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ของดีทั่วไทยไว้ในงานนี้อีกด้วย