สลากกาชาด กฟผ. ปีนี้ รางวัลที่ 1 รถยนต์ไฟฟ้านั่งส่วนบุคคล NISSAN รุ่น LEAF ตกเป็นของผู้โชคดีที่ถือสลากหมายเลข 87061 โดยผู้ที่ได้รับโชคจากสลากกาชาด กฟผ. ติดต่อขอรับรางวัลภายในวันที่ 22 มีนาคม 2564

         วันนี้ (22 ธันวาคม 2563) ณ อาคารแพทยพัฒน์ สภากาชาดไทย นางสาวสมจิตต์ ด่านศรีประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเงิน (ชบง.) นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน (ชยย.) และนายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม (อชก.) ร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย – กฟผ. ปี 2563 โดยมีผลการออกรางวัล ดังนี้

         ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลสลากกาชาด กฟผ. สามารถติดต่อขอรับรางวัลที่ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ (อจพ.) อาคาร ท.008 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ กฟผ. เบอร์โทรศัพท์ 02-436-0370, 02-436-0371, 02-436-0378 โดยเอกสารที่ต้องนำมาเพื่อขอรับรางวัล ประกอบด้วย สลากบำรุงกาชาดไทย กฟผ. ที่ถูกรางวัล บัตรประชาชน หรือ บัตรพนักงาน กฟผ. พร้อมถ่ายสำเนาและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมอบให้ผู้อื่นรับรางวัลแทนต้องนำบัตรประชาชน หรือ บัตรพนักงาน กฟผ. พร้อมถ่ายสำเนาและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถูกรางวัลและผู้รับรางวัลแทน ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2564 หลังจากพ้นกำหนดแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ และมอบรางวัลนั้นให้สภากาชาดไทย

          สำหรับรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย – กฟผ. ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 รถยนต์ไฟฟ้านั่งส่วนบุคคล NISSAN รุ่น LEAF จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ NISSAN รุ่น KICK e-POWER VL จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์ 5 DECO รุ่น LUCIANO 1000 W จำนวน 15 รางวัล นอกจากนี้ยังมี iPad Air เครื่องฟอกอากาศ เตาไมโครเวฟ รวมอีกกว่า 500 รางวัล