การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สร้างความกังวลให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ทั้งจำนวนสถานีชาร์จ อุปกรณ์ชาร์จ ตลอดจนความปลอดภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงมุ่งเน้นการเฟ้นหานวัตกรรมอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดเล็กสำหรับที่อยู่อาศัย (Smart EV Charger) โดยร่วมกับ Wallbox Chargers SL. ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของประเทศสเปนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบสองทิศทาง (Smart Bi-Directional Charger) ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกเป็นรายแรก นำเข้าอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านสุดอัจฉริยะภายใต้แบรนด์ Wallbox เข้ามาให้บริการในประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนด้วย เพื่อตอบโจทย์การใช้งานและความสะดวกของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ช่วยลดการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ที่มีราคาแพง รวมถึงกระตุ้นการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้เพิ่มขึ้น

Wallbox นวัตกรรมที่เป็นมากกว่าหัวชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

         Wallbox เป็นเทคโนโลยีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดเล็กสำหรับติดตั้งบนผนังภายในอาคาร ซึ่งปัจจุบันมีการนำเข้ามาในประเทศไทยทั้งหมด 5 รุ่น คือ รุ่น Quasar เป็นอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบสองทิศทางที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษสามารถจ่ายไฟฟ้าย้อนกลับระหว่างแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้าภายในอาคารได้ (Vehicle to building : V2B)

อุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Wallbox แบบสองทิศทาง

         ส่วนอุปกรณ์ Wallbox ในรุ่นอื่น ๆ เป็นระบบชาร์จปกติแบบ AC Charger อาทิ Pulsar และ Pulsar Plus แม้จะมีขนาดเล็ก น้ำหนักเพียง 1 กิโลกรัม แต่สามารถรองรับการชาร์จไฟให้กับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่างรถบัสได้ ส่วนรุ่น Commander 2 และรุ่น Copper SB จะมีระบบ RFID สำหรับกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานต้องการ ทำให้ภาคธุรกิจสามารถนำไปต่อยอดเป็นระบบให้บริการแก่สมาชิก นอกจากนี้รุ่น commander 2 ยังมี จอทัชสกรีนที่สามารถสั่งการค่าต่าง ๆ ได้เลย ทั้งนี้ Wallbox ทุกรุ่น ยังสามารถเรียกดูข้อมูลการใช้งานและสั่งการผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยระบบ Bluetooth และ Wifi รวมถึงรองรับการชาร์จไฟฟ้ากับรถยนต์ไฟฟ้าทุกค่าย

ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถควบคุมการชาร์จไฟฟ้าผ่าน myWallbox

ลุยสมาร์ทอีวีชาร์จเจอร์แบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ Wallbox รายเดียวในไทย

         ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้าและความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV Solutions) ทำให้ กฟผ. ได้รับสิทธิ์ในการให้บริการดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ภายใต้แบรนด์ Wallbox เพียงรายเดียวในประเทศไทยและเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนด้วย กฟผ. จึงเดินหน้าธุรกิจสมาร์ทอีวีชาร์จเจอร์แบบครบวงจรตั้งแต่ให้คำปรึกษาเกี่ยวชนิดของอุปกรณ์ชาร์จที่เหมาะสมกับรถยนต์ไฟฟ้าและพฤติกรรมการใช้งาน จากนั้นทีมช่างของ กฟผ. ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าจะออกแบบคำนวณกำลังไฟฟ้า ขนาดหม้อแปลง และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ตลอดจนบริการดูแลหลังการขาย เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจ อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10,000 – 30,000 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ก Wallbox Thailand

          การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจะช่วยเพิ่มความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศ และสนับสนุนการใช้ยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ กฟผ. จึงพร้อมเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนในการพัฒนาบริการและนวัตกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม