กฟผ. ห่วงใยสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ เตรียมรับมือด้วยการจัดหาหน้ากาก KN95 จำนวน 40,000 ชิ้น เพื่อทยอยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศที่มีความต้องการด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งวันนี้เริ่มส่งมอบล็อตแรกให้กับ 7 โรงพยาบาล รวมทั้งสิ้น 3,900 ชิ้น พร้อมด้วยเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. และหมวกคลุมผม เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

         นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยกลับมาแพร่ระบาดรุนแรงขึ้น กฟผ. มีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ ที่มุ่งมั่นเสียสละดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 มาอย่างต่อเนื่อง จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย โดยได้จัดหาหน้ากาก KN95 (สำหรับใช้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ) จำนวน 40,000 ชิ้น และเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ซึ่งผลิตโดยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. พร้อมด้วยหมวกคลุมผม เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วประเทศไทย

         วานนี้ 28 ธันวาคม 2563 กฟผ. ได้เริ่มส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ล็อตแรกให้กับ 7 โรงพยาบาลที่ขอรับบริจาคเข้ามาแล้ว ซึ่งประกอบด้วยหน้ากาก KN95 จำนวน 3,900 ชิ้น แบ่งเป็นโรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 300 ชิ้น สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1,000 ชิ้น โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1,000 ชิ้น โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 300 ชิ้น สถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 300 ชิ้น โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร จำนวน 300 ชิ้น และโรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 700 ชิ้น นอกจากนี้ได้ส่งมอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. และหมวกคลุมผม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วย COVID-19