เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ทพ.อาทิตย์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้แทน กฟผ. มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงการระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นางภารณี วสุเสถียร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ กฟผ.

         สำหรับอุปกรณ์ฯ ที่ได้ทำการมอบในครั้งนี้ประกอบด้วย เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ทั้งแบบเติม 400 แกลลอน แบบกด 450 ซีซี จำนวน 240 ขวด และแบบพกพา 180 ซีซี จำนวน 300 ขวด เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ จำนวน 7 เสา หน้ากาก KN95 สำหรับใช้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ จำนวน 4,000 ชิ้น และหมวกทางการแพทย์ จำนวน 400 ชิ้น โดยอุปกรณ์ทั้งหมดจะได้นำไปแจกจ่ายให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดต่อไป

         นอกจากนี้ ยังได้มอบสมุดโน้ต กฟผ. ปี 2564 จำนวน 100 เล่ม และปฏิทินตั้งโต๊ะ จำนวน 50 เล่ม ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วย