วันนี้ (8 มกราคม 2564) นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ส่งมอบรถตู้จำนวน 1 คัน พร้อมด้วยอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์ ได้แก่ เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 450 ซีซี จำนวน 60 ขวด ขนาด 180 ซีซี จำนวน 109 ขวด และขนาด 5 ลิตร จำนวน 5 แกลลอน พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยชนิด N95 จำนวน 200 ชิ้น เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยมี นพ. อิศวร ดวงจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทีมงานเป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี

         ในวันเดียวกันนี้ นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมส่งมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบแรงดันบวก จำนวน 3 ตู้ ให้แก่โรงพยาบาลศิริราชเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกัน การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ