สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่อาจปิดกั้นความรู้ของเยาวชน โดยศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลางพร้อมส่งมอบสื่อสร้างสรรค์ไปยังโรงเรียนรอบ กฟผ. สำนักงานกลาง และต่อยอดสู่กิจกรรมในช่องทางออนไลน์ ซึ่งผู้ปกครองสามารถให้เด็ก ๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนานได้จากที่บ้านได้

         เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้มอบสื่อวีดิทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า และเสริมสร้างจินตนาการด้านศิลปะ ให้กับโรงเรียนบริเวณโดยรอบ กฟผ. สำนักงานกลาง จำนวน 10 แห่ง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการปรับรูปแบบมาจากการจัดกิจกรรมวันเด็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

         ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนต่าง ๆ นั้นอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน คุณครูจึงมีการส่งสื่อการสอนในรูปแบบวีดิทัศน์ให้กับนักเรียนผ่าน ช่องทางออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าที่ได้เรียนรู้จากวีดิทัศน์ดังกล่าว โดยทางโรงเรียนจะส่งผลงานนักเรียนเพื่อร่วมชิงรางวัลจากศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ซึ่งเป็นช่วงจะเปิดการเรียน) ทั้งนี้ โรงเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวีดิทัศน์ของ กฟผ. และอยากให้ ศูนย์การเรียนรู้ฯ จัดทำวีดิทัศน์การเรียนการสอนที่มีเนื้อหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมอีกด้วย

         นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จะนำกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ดังกล่าวไปต่อยอดสู่กิจกรรมในช่องทางออนไลน์ เพื่อกระจายกลุ่มเป้าหมายสู่เยาวชนและครอบครัวที่เป็นประชาชนทั่วไป ให้สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมและเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งผู้ปกครองสามารถให้เด็ก ๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนานได้จากที่บ้านได้ โดยสามารถติดตามรายละเอียด ได้ทางเฟซบุ๊ก ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ต่อไป