กฟผ. เขื่อนบางลาง และฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง โดยแจกจ่าย ถุงยังชีพแล้วกว่า 1,600 ชุด และน้ำดื่มอีกกว่า 2,500 ขวด ให้กับพี่น้องจังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี ที่ได้รับ ความเดือดร้อน พร้อมขอร่วมส่งกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้โดยเร็ววัน

         สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากที่สุดในรอบ 33 ปี ในช่วงระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม ที่ผ่านมานั้น ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ และนับเป็นอุทกภัยแรกของปี 2564 ในส่วนของ กฟผ. นอกจากจะมีการ บริหารจัดการน้ำเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนแล้ว ยังต้องกักเก็บควบคุมระดับน้ำเอาไว้ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน น้อยที่สุดด้วย

         ขณะเดียวกัน กฟผ. มีความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ จึงระดมกำลังผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาพร้อมสิ่งของจำเป็น เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี โดยร่วมมือ กับทางจังหวัด และเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

         ทั้งนี้ กฟผ. เขื่อนบางลาง และฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ได้ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัย ทั้ง 3 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 โดยมีการแจกจ่ายถุงยังชีพรวมแล้วกว่า 1,600 ชุด และน้ำดื่มกว่า 2,500 ขวด ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอบันนังสตา และอำเภอรามัน จังหวัดยะลา รวมถึงอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

         นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีความห่วงใยถึงความปลอดภัยของพี่น้องชาวใต้ จึงได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในการ เข้าสำรวจและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหลังน้ำลด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้พักอาศัยด้วย

         กฟผ. มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และขอส่งมอบกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้โดยเร็ววัน