วันนี้ (13 มกราคม 2564) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และประธานกรรมการ กฟผ. นำคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. และคณะผู้บริหาร กฟผ. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

         ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปในระหว่างเวลา 8.30–16.30 น. โดยเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนทั่วไปสามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ ซึ่งประชาชน ที่จะเดินทางมาลงนามถวายพระพร โปรดแต่งกายสุภาพ โดยสุภาพสตรีสวมกระโปรง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด