กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต ส่งมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก จำนวน 4 ตู้แรก แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ เพื่อส่งต่อให้สถานพยาบาลลูกข่ายไว้ใช้ตรวจคัดกรองผู้ต้องขังรับใหม่ ป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

         เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมด้วย ทพ.อาทิตย์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย เป็นผู้แทน กฟผ. มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกเพื่อใช้ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 4 ตู้ ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ โดยมีนายธาตรี สุนพงศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ โอกาสนี้ นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบ ณ บริเวณด้านหน้าทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร

         นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร กล่าวว่า ที่ผ่านมา กฟผ. มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์โดยการมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 มาโดยตลอด สำหรับการมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ กฟผ. ได้นำอุปกรณ์ฯ มามอบให้แก่สถานพยาบาลในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มผู้ต้องขัง

         “กฟผ. เห็นความสำคัญในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 จากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรอง จึงตั้งใจที่จะมอบตู้ความดันบวกให้ครบทั้ง 10 สถานพยาบาลในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นสถานพยาบาลลูกข่ายของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ตามที่ได้มีการแจ้งความประสงค์ขอมาที่ กฟผ. ก่อนหน้านี้” นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร กล่าว

         ทางด้าน นายธาตรี สุนพงศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน จะไม่แสดงอาการในผู้ป่วยเป็นส่วนใหญ่ กรมราชทัณฑ์จึงได้ยกระดับมาตรการให้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกในผู้ต้องขังรับใหม่ทุกคนก่อนเข้าเรือนจำ จากเดิมที่มีมาตรการกักตัว 14 วันเท่านั้น และเมื่อทราบว่า กฟผ. ผลิตตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ ทางผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม จึงได้ติดต่อขอความอนุเคราะห์ตู้ความดันบวกเพื่อนำมามอบให้แก่สถานพยาบาลในเรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 10 แห่ง เพื่อใช้ป้องกันเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ในผู้ต้องขังต่อไป

         “ขอขอบคุณผู้ว่าการและผู้บริหาร กฟผ. ที่ให้ความอนุเคราะห์แก่กรมราชทัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของของสถานพยาบาลในเรือนจำ/ทัณฑสถาน รวม 10 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ ในเบื้องต้นจะได้ส่งมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก 4 ตู้นี้ ไปยังเรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำพิเศษกรุงเทพหานคร ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และทัณฑสถานหญิงกลาง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป” ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กล่าว