กฟผ. มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก จำนวน 2 ตู้ หน้ากากอนามัยชนิด N95 จำนวน 1,200 ชิ้น และน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการคัดกรองผู้ป่วยเชิงรุก เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

         เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายแพทย์และอนามัย ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม และฝ่ายบริหารการขนส่ง ร่วมมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก จำนวน 2 ตู้ หน้ากากอนามัยชนิด N95 จำนวน 1,200 ชิ้น และน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางคนิตตา ราชเวียง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฝ่ายแพทย์และอนามัย 1 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

         นางคนิตตา ราชเวียง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าวขอบคุณ กฟผ. ที่ได้มอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับทางโรงพยาบาล โดยตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการนำไปใช้คัดกรองผู้ป่วยในเชิงรุก สามารถช่วยเสริมกำลังของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ในการปฏิบัติงานออกตรวจตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีแรงงานต่างด้าวทำงาน ซึ่งการตรวจเชิงรุกจะทำให้นำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็เป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ทันท่วงทีอีกด้วย ส่วนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่หน่วยงานในพื้นที่มีความต้องการและยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ได้แก่ หน้ากากอนามัยชนิด N95 และชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE)

         ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร กฟผ. ได้แสดงความห่วงใยและส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งถือเป็นพื้นที่เสี่ยง และต้องอาศัยความเสียสละเป็นอย่างมาก โดย กฟผ. หวังว่า นวัตกรรมตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อไป