วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานรับ-ส่งมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส่งมอบให้ในครั้งนี้ มีความจำเป็นต่อการใช้งานในพื้นที่ เพื่อรองรับการตรวจหาเชื้อ Covid -19 และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในขณะปฏิบัติงาน

         ทั้งนี้ นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และผู้บริหารโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ร่วมกิจกรรมรับ-ส่งมอบตู้เก็บสิ่ง ส่งตรวจ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและความดันลบ หน้ากากอนามัย N95 ชุดกาวน์กันน้ำหมวกคลุมผม ถุงมือทางการแพทย์ เสากดเจลอนามัยแบบเท้าเหยียบพร้อมแอลล์กอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมแพทย์และพยาบาล ที่ร่วมช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคระบาดโควิด19 ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาลและประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเต็มที่ จัดมอบอุปกรณ์ต่างๆ ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน