ทุก ๆ คนคงเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับภารกิจการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัย “เขื่อน” หรือ สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีคุณค่าอเนกอนันต์ต่อประเทศ ที่เป็นภารกิจสำคัญมาก ๆ ของฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ (กฟผ.) ในการดูแลรักษาเขื่อนให้มีความมั่นคงแข็งแรง ยิ่งไปกว่านั้นฝ่ายบำรุงรักษาโยธายังมีภารกิจอื่น ๆ ที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งน้อยคนนักที่จะรู้ วันนี้เอนจี้จะพาไปเจาะลึกกันว่า ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนแล้ว เขายังมีความเชี่ยวชาญด้านไหนกันอีกบ้าง ตามเอนจี้มาเลย !

         ภาพที่เห็นเหล่านี้ คือ อาคารประกอบโรงไฟฟ้า อาคารสำนักงาน ถนน ระบบสุขาภิบาล รวมถึงโครงสร้างระบบผลิต และระบบส่งไฟฟ้าในทุกเขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ.ทั่วประเทศไทย “หากไม่มีสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ การสนับสนุนการผลิตและส่งไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้คนไทยได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆใช่ไหมล่ะครับ” พี่ชนินทร์ หาญณรงค์ ช่างระดับ 10 กองวิศวกรรมบำรุงรักษาโยธา เล่าให้เอนจี้ฟังแล้ว บอกได้เลยครับว่า นี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของฝ่ายบำรุงรักษาโยธา ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ

         ภารกิจของฝ่ายบำรุงรักษาโยธา เป็นภารกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงท้ายน้ำ โดยเริ่มตั้งแต่ งานสำรวจวิศวกรรมโยธา หรือ ภารกิจต้นน้ำที่เป็นผู้เบิกทางให้แก่ทีมวิศวกรรมบำรุงรักษาโยธา ทีมนี้มีหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูลทุกอย่าง โดยอาศัยเพื่อนคู่ใจอย่าง กล้อง Survey ที่จะคอยทำหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ค่าระดับภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่ ตรวจสอบฐานอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า หรือเก็บค่าระดับการทรุดตัวของอาคารต่าง ๆ ของ กฟผ. เพื่อนำมาแปลงผลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ขั้นสูง (Autodesk AutoCAD Civil 3D) ให้กลายเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดสูง เข้าใจได้ง่ายขึ้น ทั้งยังสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อการใช้งานด้วย

         เมื่อได้รับข้อมูลจากการสำรวจแล้ว ถึงหน้าที่ของทีมออกแบบและประเมินวิเคราะห์โครงสร้าง โดยทีมนี้จะนำข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ขั้นสูงอีกครั้ง (Finite Element Method) เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือ หาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น หากจะแก้ไขปัญหาฐานรากอาคารทรุดตัว ก็จะนำข้อมูลน้ำหนักโครงสร้างที่ได้มาจากการสำรวจเข้าโปรแกรมและใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมบำรุงรักษาโยธาวิเคราะห์ว่า อาคารนี้ควรซ่อมหรือทุบทิ้ง แต่ถ้าหากจะซ่อม อีกนานแค่ไหนกว่าโครงสร้างจะทรุดตัวสูงสุด และการทรุดตัวนี้มีผลกับโครงสร้างตัวอื่น ๆ อีกหรือไม่ เป็นต้น สำหรับการออกแบบสร้างใหม่ ก็จะใช้โปรแกรมที่เน้นการออกแบบเพื่อความสวยงามด้วย ยิ่งกว่านั้นยังต้องคำนวณโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ทั้งหมด และส่งต่อให้กับทีมที่รับภารกิจท้ายน้ำ ซึ่งเป็นทีมควบคุมงานก่อสร้างโยธา เพื่อดำเนินการควบคุมการก่อสร้างตามแบบที่วางไว้นั่นเอง

          สำหรับภารกิจควบคุมงานก่อสร้างโยธา ถือว่าเป็นบทสรุปทั้งหมดของทุกกระบวนการ เป็นผู้เปลี่ยนความคิดจากในกระดาษ ทำให้เกิดสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปธรรมอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ทั้งด้านความรู้และเทคนิค เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ไม่อาจคาดคิดหน้างานต่าง ๆ ไม่เพียงเท่านั้นผู้ควบคุมงานยังต้องผ่านการฝึกอบรมพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมการทำงานในที่อับอากาศ การอบรมการทำงานในที่สูง หรือแม้กระทั่งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินการก่อสร้างและการแก้ไขปัญหาวิศวกรรมด้านโยธาหน้างานด้วยล่ะครับ

         การสำรวจ ออกแบบ ประเมินวิเคราะห์โครงสร้าง และปิดท้ายด้วยการควบคุมการก่อสร้าง ถือได้ว่าเป็นการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกด้านของการบำรุงรักษาโยธา ทำให้ผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายบำรุงรักษาโยธามีโอกาสได้สะสมความรู้ความเชี่ยวชาญในงานไว้อย่างครบถ้วน บวกกับความมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เอนจี้สามารถพูดได้เต็มปากเลยครับว่า งานบำรุงรักษาโยธาของ กฟผ. ไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอน

         ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญนี้เอง ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ที่ปรึกษาโยธา เมื่อปี 2559 ภายใต้แนวคิด “ทุกปัญหาด้านโยธาของท่าน เรามีคำตอบ” เพื่อให้บริการที่ปรึกษาด้านโยธาแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นบริการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน ตรวจสอบด้านโยธาของโรงไฟฟ้าเอกชน รวมไปถึงงานบำรุงรักษาโยธาด้านอื่นๆ โดยได้รับความไว้วางใจให้ตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนใน สปป.ลาว และโรงไฟฟ้าเอกชนหลายแห่ง สร้างรายได้ให้กับ กฟผ. ปีละกว่า10 ล้านบาท โดยฝ่ายบำรุงรักษาโยธายังคงจะมุ่งพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการบำรุงรักษาโยธาเขื่อนและโรงไฟฟ้าอย่างไม่หยุดยั้ง

         สำหรับวันนี้เอนจี้ขอลาไปก่อน ครั้งหน้าเอนจี้จะนำเรื่องราวดีๆอะไรมาแบ่งปัน อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ สวัสดีครับ