เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ กฟผ. สำนักงานใหญ่ (คชญ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ. มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ขนาดบรรจุ 320 มิลลิลิตร จำนวน 3,000 ขวด ให้แก่สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด (สน.บางพลัด) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง กฟผ. สำนักงานกลาง เพื่อใช้ในภารกิจงานจราจรในท้องที่ โดยมี พ.ต.ท.กัณฑวัฒน์ นานานนท์ รอง ผกก.จร.สน.บางพลัด เป็นผู้รับมอบ พร้อมกล่าวขอบคุณ กฟผ. ที่สนับสนุนน้ำดื่มซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตำรวจจราจรทุกนาย ณ สน.บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร