เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหารเหมืองแม่เมาะ และนายถนอมพงค์ ชวลิตชีวินกุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ เป็นผู้แทน กฟผ. ส่งมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมี นายแพทย์คะนอง ถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         สำหรับอุปกรณ์ที่ให้การสนับสนุน ประกอบด้วย ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก จำนวน 1 ตู้ หน้ากากอนามัยชนิด N95 จำนวน 50 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 550 ชิ้น ชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 20 ชุด หมวกทางการแพทย์ จำนวน 300 ชิ้น ถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 800 คู่ เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 490 ขวด แบ่งเป็นขนาด 30 มิลลิลิตร จำนวน 400 ขวด ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 40 ขวด และขนาด 5 ลิตร จำนวน 50 ขวด นอกจากนั้นยังมีเสากดเจลอนามัยแบบเท้าเหยียบ จำนวน 4 อัน

         ทั้งนี้ กฟผ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานด่านหน้าที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในขณะปฏิบัติหน้าที่ และต้องอาศัยความเสียสละเป็นอย่างมาก จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง กฟผ. จึงหวังว่านวัตกรรมตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป