กฟผ. แจ้งผลการตรวจเชิงรุกของผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งหมด 69 คนเป็นลบ ไม่พบเชื้อ COVID-19 หลังพบลูกจ้างเหมาบริษัทซึ่งทำงานในพื้นที่สำนักงานกลาง กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อฯ 1 ราย

         นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร ในฐานะประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กฟผ. พบลูกจ้างเหมาบริษัทปฏิบัติงานธุรการ ซึ่งทำงานในพื้นที่ อาคาร ท.100 สำนักงานกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อCOVID-19จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 ราย กฟผ. ได้เร่งปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสั่งปิดอาคาร ท.100 ซึ่งเป็นอาคารที่ผู้ป่วยฯ ทำงานตั้งแต่วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในอาคารและพื้นที่ส่วนกลางของอาคารแล้ว

         โดยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564กฟผ. ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวย (สสอ.บางกรวย) ถึงผลการตรวจเชิงรุกของผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งหมด 69 คน พบว่า มีผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อ COVID-19

         อย่างไรก็ตาม แม้ว่าไม่พบเชื้อ แต่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 69 คนยังคงต้องเข้ารับการกักตัวต่อไป จนกว่าจะครบ 14 วัน ส่วนกลุ่มผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงหรือพนักงานที่ทำงานในอาคารอื่น ๆ กฟผ. ให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ พร้อม ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่แออัด เพื่อเป็นการควบคุมและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค