นายสุธีร์ วัจฉละญาณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย กฟผ. พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานฝ่ายความปลอดภัย ลงพื้นที่บริเวณตลาดหลังสวนเพื่อแจก สเปรย์อนามัย “น้ำใจ” กฟผ. และเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ให้กับพ่อค้า-แม่ค้า ที่ประกอบกิจการอยู่ในพื้นที่ตลาดหลังสวน เพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบสำนักงานใหญ่ กฟผ.