กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับมอบตู้ตรวจโควิด และอุปกรณ์การแพทย์อื่น ๆ ที่จำเป็น พร้อมกระจายสู่โรงพยาบาลตามภูมิภาคในสังกัดที่ขาดแคลน โดยรองอธิบดีกรมการแพทย์มั่นใจตู้ตรวจโควิดของ กฟผ. จะช่วยค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกได้เพิ่มมากขึ้น และเสริมเกราะป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความปลอดภัย

         วานนี้ 26 เมษายน 2564 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในการมอบตู้ตรวจโควิด พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น ให้กับนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการคัดกรองผู้ป่วยเชิงรุกและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย โดยมี ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร นางราณี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง ทันตแพทย์ อาทิตย์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วม ณ ด้านหน้าอาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี

         ตู้ตรวจโควิด ช่วยตรวจหาเชื้อเชิงรุกได้เพิ่มมากขึ้น

         นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในขณะนี้เนื่องจากเป็นเชื้อสายพันธ์ุอังกฤษ ซึ่งมีการแพร่กระจายได้ง่ายกว่าเดิม และพบว่าคนไข้มีอาการป่วยที่รุนแรงกว่าระลอกแรก หลักสำคัญในตอนนี้คือ การค้นหาผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด ลำดับถัดมาคือเมื่อพบแล้วต้องนำตัวเข้าสู่สถานพยาบาลโดยเร็ว ก่อนที่อาการป่วยจะรุนแรงขึ้น ดังนั้นอุปกรณ์ที่ได้รับจะมีส่วนช่วยให้สามารถรองรับผู้ที่มาตรวจหาเชื้อได้จำนวนมากขึ้น จากการลงพื้นที่ตรวจค้นหาเชิงรุก ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ก็จะมีความปลอดภัย และไม่สิ้นเปลืองอุปกรณ์สำคัญอย่างชุด PPE

         กำลังใจจาก กฟผ. เป็นอีกพลังสำคัญที่จะทำให้เราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

         รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมามีหลายโรงพยาบาลที่มีความขาดแคลนห้องสำหรับตรวจหาโรคเชิงรุก ดังนั้นตู้ตรวจโควิดนี้จึงช่วยสนับสนุนการทำงานและสร้างความมั่นใจของบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี โดยการรับมอบในวันนี้จะนำกระจายไปตามโรงพยาบาลตามภูมิภาคในสังกัดของกรมการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์ที่ดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติด นอกจากนี้ ทางกรมการแพทย์จะนำความปรารถนาดีและกำลังใจจาก กฟผ. ไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ เพราะกำลังใจถือเป็นเรื่องสำคัญ สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ช่วยเหลือกัน จะทำให้เรามีพลังแรงใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกัน พร้อมขอความร่วมมือบุคลากร รวมถึงประชาชนทุกคน ให้มีมาตรการในการดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด ซึ่งทำให้โอกาสที่จะติดเชื้อลดน้อยลง แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

         ทั้งนี้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีการมอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย ตู้ตรวจโควิดความดันบวก จำนวน 2 ตู้ ชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 300 ชุดหน้ากากอนามัยชนิด KN95 จำนวน 600 ชิ้น หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 80 กล่อง หมวกคลุมผม จำนวน 1,000 ชิ้น เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบพร้อมเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 10 ชุด สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 50 มิลลิลิตร จำนวน 500 ขวด และน้ำดื่ม กฟผ. จำนวน 30 แพ็ค