นายพุฒิขจร บุญมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง เป็นตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบจำนวน 6 ต้น เจลอนามัย กฟผ. ขนาด 450 ML จำนวน 6 ขวด เจลอนามัย กฟผ. แบบพกพา ขนาด 180 ML จำนวน 170 ขวด สเปรย์แอลกอฮอล์ กฟผ. ขนาด 500 ML จำนวน 110 ขวด เจลอนามัย กฟผ. ขนาด 500 ML จำนวน 140 ขวด ผ้าห่ม 150 ผืน น้ำดื่ม กฟผ. จำนวน 500 แพ็ค และข้าวกล่อง เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามโรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนาวาเอกพีรศักดิ์ เรืองสุขสด รองผู้อำนวยการกองการศึกษาโรงเรียนการบินทหารบก นายแพทย์ทศพล ทองอ่วมใหญ่ นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลสนาม นางสาวปิยวะดี ลีฬหะบำรุง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางสาวพรทิพย์ บุญกัณฑะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ ปัจจุบัน โรงพยาบาลสนามโรงเรียนการบินกำแพงแสน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษา จำนวน 61 ราย เป็นหญิง 27 ราย ชาย 34 ราย โดยใช้อาคารแผนกฝึกการยังชีพกองการศึกษา รองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 96 คน และสามารถขยายเพิ่มได้อีก 1 อาคาร รองรับได้อีก 150 คน คณะผู้บริหาร กฟผ. ได้แสดงความห่วงใยและส่งมอบกำลังใจผู้ติดเชื้อโควิด - 19 และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นพื้นที่เสี่ยง ต้องอาศัยความเสียสละเป็นอย่างมาก กฟผ. หวังว่าการสนับสนุนสิ่งที่จำเป็นเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งในกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564