เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมด้วยนายชฎิล ศุขะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ และ ทพ.อาทิตย์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย เป็นผู้แทน กฟผ. ถวายเครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขนพร้อมโปรแกรมตรวจจับ IHB (Irregular Heart Beat) รุ่น TM-2657P จำนวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ ประกอบด้วย Surgical Mask จำนวน 80 กล่อง ถุงมือยาง จำนวน 10 กล่อง และหน้ากากผ้าเอนจี้ จำนวน 200 ชิ้น แด่พระปลัด ดร.สุรเชษฐ์ สุรเชฏโฐ เจ้าอาวาสวัดโตนด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปใช้ในศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ วัดโตนด ต่อไป

         สำหรับเครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติดังกล่าว สามารถแสดงค่าความดันโลหิตและคัดกรองผู้ป่วยที่มีอัตราการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ (IHB) และในส่วนอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ต่าง ๆ นั้น เพื่อใช้ในการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการสนับสนุนในครั้งนี้เป็นไปตามความต้องการของทางวัดโตนด ที่จะนำไปใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนที่เข้ามารับการฟื้นฟูสุขภาพภายในศูนย์ฟื้นฟูฯ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้ในกลุ่มประชาชนทั่วไปที่เข้ามาทำกิจกรรมภายในวัดและต้องการตรวจเช็คสุขภาพของตนเองในเบื้องต้นอีกด้วย

         ทั้งนี้ กฟผ. มีความห่วงใยในด้านสุขภาพของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน โดยมีการพิจารณาสนับสนุนให้เป็นไปตามความต้องการของคนในชุมชนมากที่สุด เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ