กฟผ. มอบเงิน 250,000 บาท สมทบทุนโครงการ “ข้าวแสนกล่อง” ภายใต้ความร่วมมือของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาคีเครือข่าย Food for Fighters และมูลนิธิคุวานันท์ เพื่อนำไปช่วยเหลือและส่งกำลังใจให้กับโรงพยาบาลสนาม ชุมชนแออัด และกลุ่มพื้นที่เปราะบาง ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ได้อิ่มท้องในช่วงสถานการณ์โควิด-19

         วานนี้ 8 มิถุนายน 2564 นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง พร้อมด้วยนางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO) และนายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า เป็นผู้แทน กฟผ. มอบเงินสมทบทุน จำนวน 250,000 บาท สนับสนุนสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) ภาคีเครือข่าย Food for Fighters และมูลนิธิคุวานันท์ ในการดำเนินโครงการ “ข้าวแสนกล่อง” โดยมีนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย นายก สนจ. นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร ผู้ก่อตั้ง Food for Fighters และคณะกรรมการอำนวยการ สนจ. เป็นผู้รับมอบ ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

         นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร ผู้ก่อตั้ง Food for Fighters กล่าวว่า ขอบคุณ กฟผ. ที่มาแสดงพลังและน้ำใจของคนไทยร่วมฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้โดยไม่ทิ้งกัน ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ถือเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างหนักหนาสาหัสใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร มีคนมากมายที่อดอยากเพราะขาดรายได้ ดังนั้น การที่ กฟผ. ให้การสนับสนุนโครงการนี้ จึงไม่ใช่เพียงแค่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นอิ่มท้องเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการที่พวกเขาจะสามารถอยู่บ้านเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโดยที่ไม่อดอยากด้วย

         สำหรับโครงการ “ข้าวแสนกล่อง” เป็นโครงการในความร่วมมือของ สนจ. ภาคีเครือข่าย Food for Fighters และมูลนิธิคุวานันท์ โดยทำการรวบรวมและจัดส่งอาหารกล่องปรุงสุกพร้อมรับประทานวันละ 5,000 กล่อง เป็นระยะเวลา 30 วัน พร้อมจัดทำถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงพยาบาลสนาม ชุมชนแออัด และกลุ่มพื้นที่เปราะบาง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่