นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมด้วยนายชฎิล ศุขะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ ทพ.อาทิตย์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย และนายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เป็นผู้แทน กฟผ. มอบน้ำดื่ม "น้ำใจ" กฟผ. ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 30,000 ขวด ให้กับสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล หรือ “หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย” ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน SCG สำนักงานใหญ่บางซื่อ แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เพื่อให้บริการประชาชนผู้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ โดยมีนายสมชาย ตรีทิพย์สถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด และ นางกาญจนา อนุตริยะ ผู้อำนวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ

         ทั้งนี้ กฟผ. มีแผนส่งมอบน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ให้กับจุดฉีดวัคซีนฯ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนดื่มน้ำอย่างเพียงพอตามคำแนะนำของแพทย์ (500-1,000 ซีซี) โดยหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย เป็นหนึ่งในจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้วันละ 500 คน