“สถานีกลางบางซื่อ” เป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครที่กำลังจะเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในฐานะศูนย์กลางระบบรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เพื่อเชื่อมต่อทุกบริการขนส่งมวลชนทั้งรถไฟ รถไฟฟ้า และโครงข่ายถนนสายหลัก รวมถึงเป็นสถานีต้นทางของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อให้บริการประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ชานเมืองสามารถเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการทั้งในส่วนของสถานีกลางบางซื่อและโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) มากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จึงประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในการจัดหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ ทันสมัย เพื่อส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่สถานีกลางบางซื่อ และโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) แห่งนี้

         กฟผ. จึงดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงจตุจักร (สฟ.จตุจักร) ซึ่งเป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบใช้ฉนวนก๊าซ (Gas Insulated Substation: GIS) ระดับแรงดัน 230 กิโลโวลต์ (kV) ที่มีความมั่นคงและทันสมัยด้วยเทคโนโลยี Digital substation (IEC61850) ควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิทัลและระบบสื่อสารไฟเบอร์ออฟติกโดยมีความสามารถส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 2,400 เมกะวัตต์ เทียบเท่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ถึง 3 แห่ง จึงรองรับการใช้ไฟฟ้าของสถานีกลางบางซื่อและโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ได้อย่างมั่นคงและเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง

สฟ.จตุจักร เป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบใช้ฉนวนก๊าซ

         นอกจากนี้ ยังติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงแบบพิเศษซึ่งมีเพียงต้นเดียวในประเทศไทย เพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมความสูงของเสาไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าเดิม

เสาไฟฟ้าแรงสูงถูกออกแบบพิเศษเพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         สถานีไฟฟ้าแรงสูงจตุจักรได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา และจะกลายเป็นขุมพลังงานแหล่งใหญ่ที่หล่อเลี้ยงไฟฟ้าให้แก่สถานีกลางบางซื่อ พร้อมขับเคลื่อนการเดินทางของรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และหากในอนาคตประเทศไทยปรับเปลี่ยนสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น ระบบผลิตและส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ยังมีความพร้อมสำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางรูปแบบใหม่ในทุกมิติ เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนความสุขของคนไทย