บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) เปิดรับสมัครพนักงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2564 จำนวน 6 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ตำแหน่งวิศวกร 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยการ 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (สัญญาจ้าง)1 อัตรา ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.egati.co.th หรือดาวน์โหลดเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อาคารเคมี 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวณิชา ดีแจ้ง โทร. 0852250326 หรือ 0 2436 6944