กฟผ. รุดมอบหมวกป้องกันเชื้อ PAPR อุปกรณ์ทางการแพทย์ และของใช้จำเป็น เสริมกำลังทีมแพทย์ชนบทตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก พร้อมฉีดวัคซีนให้แก่ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร หวังช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดและควบคุมโรค

         วานนี้ (วันที่ 8 สิงหาคม 2564) ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ เปิดเผยว่า กฟผ. ได้รับทราบการทำงานอย่างทุ่มเทของทีมแพทย์ชนบทเพื่อช่วยเหลือชาวกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด จึงได้ประสานให้การสนับสนุนทั้งสิ่งของที่จำเป็นในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยเชิงรุก และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะหมวกป้องกันเชื้อ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) ที่ทีมช่างจิตอาสา กฟผ. ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีได้คิดค้นและจัดทำขึ้น เพื่อให้ทีมแพทย์ชนบทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาวิกฤตนี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

         ด้านนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวถึงเป้าหมายในการทำงานครั้งนี้ว่า ตั้งใจจะตรวจคัดกรองโรคให้ได้ 2.5 แสนราย ในระหว่างวันที่ 4-10 สิงหาคม 2564 โดยเน้นพื้นที่ชุมชนที่เข้าถึงลำบาก ซึ่งหากพบผู้ป่วยติดเชื้อจะทำการจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์หรือฟ้าทะลายโจรทันทีแล้วแต่กรณี เพื่อรักษาและนำเข้าสู่ระบบ Home Isolation ซึ่งคาดว่าจะช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดลงได้ ทำให้อัตราต้องการเตียงในโรงพยาบาลลดลง อีกทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระเพื่อนร่วมวิชาชีพในกรุงเทพมหานครที่ทำงานกันอย่างหนักด้วย

         สำหรับการรวมตัวของแพทย์จากทั่วประเทศในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ได้รับการสนับสนุนด้วยดีทั้งจากภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของจำเป็นในการทำงาน รวมทั้งอาหารของทีมแพทย์ในแต่ละวัน ถือเป็นกำลังใจสำคัญที่จะทำให้กลุ่มแพทย์ชนบทกว่า 400 คน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ โดยเฉพาะ กฟผ. ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจเชิงรุกในครั้งนี้

         นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ได้กล่าวชื่นชมตู้ตรวจโควิดของ กฟผ. ว่ามีความทนทานและเคลื่อนย้ายง่าย สะดวกต่อการใช้งาน รวมทั้งหมวกป้องกันเชื้อ PAPR ซึ่ง กฟผ. ได้มอบให้ในครั้งนี้มีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง แต่จะเหมาะสำหรับการใช้งานในห้อง ICU และที่โรงพยาบาล ซึ่งจะได้แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ต่อไป

         สำหรับสิ่งของที่ กฟผ. นำมาสนับสนุนในวันนี้ ประกอบด้วย หมวกป้องกันเชื้อ PAPR จำนวน 10 ชุด ชุดป้องกันเชื้อ PPE จำนวน 100 ชุด หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 1,000 ชิ้น หมวกคลุมผม จำนวน 3,900 ชิ้น ถุงมือยาง จำนวน 3,550 คู่ ถุงคลุมเท้า จำนวน 1,000 คู่ และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 10 แกลลอน ซึ่งชมรมแพทย์ชนบทจะได้นำไปใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยโควิดในชุมชนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป