การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานด้านพลังงานชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โชว์ศักยภาพนวัตกรรมพลังงานขับเคลื่อนไทยก้าวสู่พลังงานแห่งอนาคต ในงาน “Future Energy Asia 2021” (FEA 2021) นิทรรศการและการประชุมด้านพลังงาน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “ASEAN Region’s Energy Transition post COVID and towards net zero” โดยได้รับเกียรติจาก นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. ได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thai Power Address: Accelerating the Integration of Renewables into the Energy Mix” ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น.

         สำหรับผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานในฐานะ Visitor ได้ที่เว็บไซต์ https://www.futureenergyasia.com :ซึ่งจะสามารถรับชมพิธีเปิดงาน, การประชุมเชิงเทคนิคพร้อมชมนิทรรศการออนไลน์ Virtual Exhibition ของ กฟผ. อาทิ โครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร, EGAT Wall Box, EGAT EV Business Solutions เป็นต้น และนิทรรศการออนไลน์จากหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 200 หน่วยงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงานฯ