เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบถุงยังชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จำนวน 200 ถุง ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จำนวน 213 ถุง ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จำนวน 200 ถุง รวมทั้งสิ้น จำนวน 613 ถุง โดยมีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี และพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมมอบ