เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และ นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฉีดภาคสนามศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนจิตอาสา กฟผ. ที่ให้บริการแก่ประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน ซึ่งในวันนี้เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 (Booster) แก่ประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ที่มีที่พักอาศัยหรือทำงานในจังหวัดนนทบุรี โดยมี น.ส.นพวรรณ กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าการบริหาร และคณะผู้บริหาร กฟผ. ร่วมให้การต้อนรับ

         สำหรับศูนย์ฉีดภาคสนามแห่งนี้ได้เปิดให้บริการกับประชาชนมาแล้วเมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2564 โดยสามารถให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนได้ถึงวันละประมาณ 6,000 คน ซึ่งในเดือนนี้ได้เปิดฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ในวันที่ 6-7, 11-12 และ 25-26 ตุลาคม 2564 แก่ชาวนนทบุรีที่ลงทะเบียนผ่าน www.นนท์พร้อม.com โดยระบบจะปิดจองก่อนวันฉีดล่วงหน้า 2 วัน นอกจากนี้ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 จะเป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้แก่ประชาชน

         ทั้งนี้ นอกจาก กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อเป็นศูนย์ฉีดภาคสนามให้แก่ประชาชนชาวนนทบุรีแล้ว กฟผ. ยังได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) บางกรวย โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี โรงพยาบาลบางกรวย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการช่วยคัดกรองและฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านระบบไอที และการจัดการด้านบริการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดและมีความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นการสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรค