อิทธิพลของดีเปรสชั่นในช่วงที่ผ่านมา ทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ต้องมีการเปิดประตูระบายน้ำล้นที่เขื่อนสิรินธร ขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ยังอยู่ในเกณฑ์น้อย

20130925-01

          ณ วันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 24.00 น. มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ กฟผ. ทั้งหมด 41,065 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67 ของความจุ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 1,939 ล้าน ลบ.ม. แต่ยังน้อยกว่าปีที่แล้ว ณ ช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 7 หรือ 3,134 ล้าน ลบ.ม.

          ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน กฟผ. หลายแห่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนสิรินธร มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในปริมาณ 600-700 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนสิริธร มีระดับน้ำในอ่างฯ เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเหลือความจุรองรับน้ำได้อีกไม่มาก จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มผ่านประตูระบายน้ำล้น (Spillway) นอกจากนี้ เขื่อนภูมิพลและเขื่อนอุบลรัตน์ ก็มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มมากขึ้น เช่นกัน

          ปัจจุบัน เขื่อนที่มีปริมาตรน้ำมากกว่าร้อยละ 80 มี 3 แห่ง ได้แก่

          1. เขื่อนศรีนครินทร์ มีปริมาตรน้ำร้อยละ 83 แต่ยังมีความจุสามารถรับน้ำได้อีกมาก
          2. เขื่อนสิรินธร ได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นโดยตรง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มสูงขึ้นมากสูงสุดในวันที่ 18 กันยายน มากถึง 170 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าเมื่อครั้งที่ได้รับอิทธิพลของพายุช้างสารเมื่อปี 2549 มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนรายวันสูงสุดเพียง 102 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีกเพียง 190 ล้าน ลบ.ม. มีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มผ่านประตูระบายน้ำล้น
          3. เขื่อนห้วยกุ่ม ซึ่งเป็นอ่างฯ ขนาดเล็ก มีปริมาตรน้ำร้อยละ 107 ต้องระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้น

          เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ไม่ได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นมากนัก เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 358 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมตั้งแต่ต้นปีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 38 จัดอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย สำหรับ เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 187 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมตั้งแต่ต้นปีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 20 จัดอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อย